Credo Consulting Group

Збитки з податку на прибуток та сума податкової пільги. Відповідальність в разі неподання додатка ПП або за помилки при його заповненні: позиція ДПС.

Підприємство подало до ДПС Декларацію з податку на прибуток за 2020 рік, в якій відображено прибуток (в Декларації за 2019 рік фінансовим результатом до оподаткування є збиток), але інформацію про суми податкових пільг не відобразило в додатку ПП. Яка відповідальність передбачена чинним законодавством? Що потрібно зазначити в додатку ПП? Пропонуємо розглянути позицію ДПС….

Чим регламентується подання?

Відповідно до пункту 30.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – Податковий кодекс), податкова пільга – це не тільки передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов’язку щодо нарахування та сплати податку та збору, а й, за наявності підстав, сплата ним податку та збору в меншому розмірі.

Суми податку (збору), не сплачені суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, обліковуються платником податків (пункт 30.6 Податкового кодексу). Тобто, самостійно.

Пунктом 2 Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, затвердженому постановою Кабміну від 27.12.2010 р. №1233 (далі – Порядок №1233), визначено, що суб’єкт господарювання, який не сплачує податки та збори у зв’язку з отриманням податкових пільг, має вести облік сум таких пільг та відображати інформацію про суми податкових пільг у податковій звітності, що подається контролюючому органу у строки, встановлені Податковим кодексом.

На виконання цієї законодавчої норми Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (далі – Декларація) ще раніше отримала додаток ПП «Інформація про суми податкових пільг». Отже, пільговий додаток ПП вважається частиною Декларації.

Позиція ДПС щодо додатку ПП

Податківці, посилаючись на норми пункту 30.1 Податкового кодексу та пункту 2 Порядку №1233, в категорії 102.19 загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (далі – ЗІР) зазначають, зокрема, наступне:

– суб’єкти господарювання, що не сплачують податок на прибуток підприємств у зв’язку з отриманням податкових пільг, ведуть облік сум таких пільг, які відображаються у додатку ПП до Декларації;

– якщо суб’єкт господарювання пільгами не користується, додаток ПП до Декларації не подається.

При цьому, як зазначає ДПС, відповідно до підпункту 140.4.4 статті 140 Податкового кодексу, сума від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років є різницею, на яку зменшується фінансовий результат до оподаткування. Зазначена різниця відображається не тільки у рядку 3.2.4 додатка РІ до рядка 03 РІ Декларації.

Враховуючи те, що розрахунок пільги з податку на прибуток здійснюється на підставі показників Декларації, то у додатку ПП за податковий (звітний) період у графі 3 «Сума податку, не сплаченого до бюджету у зв’язку з отриманням податкової пільги (вивільнені від оподаткування кошти), гривень» має зазначатися сума податку на прибуток, яка не сплачена до бюджету, розрахована на підставі показників Декларації за відповідний податковий (звітний) період. Код пільги, згідно з Довідником інших податкових пільг, «11020301» – це і є сума податку, несплаченого у зв’язку із зменшенням фінансового результату до оподаткування, на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років.

Крім того, податківці у своєму офіційному виданні ще раніше зазначали («Вісник. Офіційно про податки», http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100021745-perenesennya-zbitkiv-yakiy-strok-koristuvannya-podatkovoyu-pilgoyu-neobkhidno-zaznachiti-u-dodatku-pp-do-deklaratsiyi-z-podatku-na-pributok-pidpriyemstv), що тільки у разі, якщо неправильне заповнення додатка ПП до Декларації призвело до зміни податкового зобов’язання, до платника застосовуються штрафи, передбачені пунктом 123.1 Податкового кодексу (при визначенні контролюючим органом суми податкового зобов’язання). А про штраф за неподання додатку ПП, якщо подано вчасно Декларацію за звітний період, наразі взагалі податківці не говорять.

Аналіз ситуації:

З висновками податківців в цілому можна погодитися. Щодо відповідальності є запитання.

По-перше, уявити собі ситуацію, коли неправильне заповнення додатка ПП до Декларації призвело до зміни податкового зобов’язання в нашій ситуації – у разі перенесення від’ємного значення об’єкта оподаткування попереднього року в звітний – дуже важко. Адже дійсно, в додатку ПП слід відображати пільгу по факту, тобто показати сума податку, несплаченого у зв’язку із зменшенням фінансового результату до оподаткування, на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років. З допису податківців здається, що не знаючи як відповісти на конкретне запитання, вони розглянули всі можливі пільги з податку на прибуток, і на «всяк випадок» попередили про штрафи, передбачені пунктом 123.1 Податкового кодексу. Адже на суму задекларованих податкових зобов’язань з податку на прибуток розрахунок суми нашої пільги жодним чином не впливає.

По-друге, додаток ПП є частиною декларації, а тому окрема відповідальність у вигляді штрафу за його неподання не загрожує.

Разом з тим, згідно з пунктом 48.3 Податкового кодексу податкова декларація повинна містити обов’язкові реквізити, зокрема інформацію про додатки, що додаються до податкової декларації та є її невід’ємною частиною. Далі. Відображати інформацію про суми податкових пільг платник податку має у податковій звітності, що подається контролюючому органу (пункт 2 Порядку №1233). А податкова звітність, складена з порушенням норм статті 48 Податкового кодексу, не вважається податковою декларацією (пункт 48.7 Податкового кодексу).

Отже, у разі неподання додатку ПП разом з Декларацією як її невід’ємної частини, існує ймовірність, що ДПС не визнає таку податкову звітність податковою декларацією в цілому.

Нагадаємо, що відповідальність за неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати та сплачувати податки, збори, податкових декларацій передбачена пунктом 120.1 Податкового кодексу. Тобто, неподання або несвоєчасне подання платником податку на прибуток  Декларації, обов’язок подання яких до контролюючих органів передбачено Податковим кодексом – тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 340 грн., за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, – тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

До речі, такий розвиток подій прописаний в ЗІР (категорія 102.22) у разі неподання до органу ДПС фінансової звітності разом з Декларацією з податку на прибуток підприємств як її невід’ємної частини. Тому радимо пам’ятати про додаток ПП та не забувати його подавати у складі поточної Декларації.

По-третє, якщо Декларацію все ж прийнято органом ДПС, але без додатку ПП, задля уникнення будь-яких непорозумінь з контролюючими органами, радимо пере подати Декларацію (звітна нова, уточнююча). Нерідко в такому випадку і працівники органу ДПС нагадують особисто конкретному підприємств про цю можливість. Тим паче, заповнити цей додаток в нашій ситуації не важко.

Заповнення додатку ПП

Насамперед, не забудемось поставити в формі Декларації (звітної нової, уточнюючої) в полі «Наявність додатків» знак «+» навпроти додатка ПП, чим підтвердимо його наявність. Щодо наведення цифр, то розглянемо приклад.

Приклад. В Декларації з податку на прибуток за 2019 рік підприємства, що має базовим звітним періодом рік, відображені наступні дані:

– рядок 02 (Фінансовий результат до оподаткування – збиток) – мінус 57090 грн.;

– рядок 04 (Об’єкт оподаткування) – мінус 57090 грн.

В Декларації з податку на прибуток за 2020 рік міститься наступна інформація:

– рядок 02 (Фінансовий результат до оподаткування – прибуток) – 140750 грн.;

– рядок 03 РІ (різниці)- 57090 грн. Суму від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років перенесено з рядка 3.2.4 додатка РІ до рядка 03 РІ Декларації;

– рядок 04 (Об’єкт оподаткування) – 83660 грн. (140750 – 57090);

– рядок 06 (Податок на прибуток) – 15059 грн. (83660 х18%).

За цих умов заповнення таблиці додатка ПП до Декларації за 2020 рік здійснюється наступним чином.

В графі 1 наводиться код пільги «11020301» згідно з Довідником пільг, що відповідає найменуванню податкової пільги (графа 2) – фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років.

Далі визначаємо показник графи 3 «Сума податку, не сплаченого до бюджету у зв’язку з отриманням податкової пільги (вивільнені від оподаткування кошти), гривень». Розраховують її, якщо збитки минулих періодів зменшують прибуток поточного звітного періоду, адже в такому разі виникає втрата бюджету з податку на прибуток. Тобто, береться сума збитків минулих періодів (рядок 3.2.4 додатка РІ поточної Декларації) у межах прибутку звітного періоду (рядок 02 поточної Декларації) і перемножується на ставку податку на прибуток. Тобто, за даними Декларації за 2020 рік, збитки в сумі 57090 гривень покриваються повністю прибутком в сумі 140750 грн., тому до розрахунку береться вся сума збитків.

Маємо показник графи 3: 57090 х 18 % = 10276 гривень. Саме цю суму втратить бюджет, у зв’язку з користуванням підприємством зазначеною пільгою з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року включно (графа 4 та 5 відповідно).