Credo Consulting Group

В яких випадках податок на прибуток за кордоном зменшує податкові зобов’язання

У разі, отримання доходу з іноземних джерел та сплати податку на прибуток підприємства (далі – податок) підприємцем за кордоном, тоді така сума зараховується під час сплати ним податків в Україні.

Також сума податку з іноземних джерел не може перевищувати суми податку сплаченого в Україні платником податку, протягом звітного періоду.

Зарахування сплачених за кордоном сум податку здійснюється за умови подання письмового підтвердження факту сплати такого податку за кордоном, та за наявності чинного міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування доходів. Норми встановлені пп. 141.4.9 п. 141.4 ст. 14 ПКУ.

Не підлягають зарахуванню у зменшенні податкових зобов’язань такі податки, сплачені в інших країнах:

– податок на капітал / майно та приріст капіталу;

– поштові податки;

– податки на реалізацію (продаж).

– інші непрямі податки незалежно від того, чи підпадають вони під категорію прибуткових податків чи оподатковуються іншими податками згідно із законодавством іноземних держав.