CREDO GROUP

Послуги

Наша команда здійснює практику з надання широкого спектру професійних послуг для бізнесу, зокрема: аудит, бухгалтерський облік та оподаткування, фінансовий і правовий консалтинг, а також юридичні послуги в галузі господарського, податкового, фінансового, інвестиційного та корпоративного права. 

Ми прагнемо бути ефективними у своїй діяльності та насамперед  допомагати нашим клієнтам і партнерам у досягнені їх комерційних цілей, забезпечуючи при цьому фінансово-правове супроводження бізнесу.

Напрямки діяльності

Аудит

В сучасних умовах, будь-який бізнес вимагає особливої уваги і спеціальних знань, професіоналізму, витримки та інших корисних умінь. Уміння приймати правильні рішення в потрібний час робить бізнес успішним.

Аутсорсинг

Постановка, ведення та відновлення бухгалтерського обліку. Ведення кадрового обліку

Податкова практика

Податкові ризики, що виникають під час ведення бізнесу, створюють суттєву фінансову небпзеку для його функціонування, що породжує передумови для оптимізації оподаткування та створення безпечних умов, для подальшого розвитку

Юридична практика

Кваліфікована допомога юристів у питаннях різної складності, консультації, представництво та захист інтересів у сфері права. Комплексний юридичний супровід для малого та великого бізнесу

Оцінка активів

Визначення справедливої вартості активів є основною складовою функіонування ринків. Управлінські рішення побудовані на достовірній інформаці визначають їх ефективність.

Бізнес консалтинг

Якісне управління та розвиток бізнесу залежить від ряду зовнішніх та внутрішніх факторів, що потребує від управлінського персоналу рішучих дій та ефективних рішень, спрямованих на вдосконалення моделі бізнесу та його зміцнення і зростання

Наші послуги, орієнтовані як на малі та середні, так і на великі підприємства та організації, виходячи з виникаючих потреб у тих або інших. 

До складу нашої команди входять фахівці різних спеціальностей та галузевих напрямків, які представлені аудиторами, бухгалтерами, податковими консультантами, юристами, адвокатами, експертами-оцінювачами, патентними повіреними, арбітражними керуючими та іншими фахівцями різних спеціалізацій, які мають практичний досвід виконання різноманітних проектів в різних галузях економіки, здійснюють регулярне підвищення кваліфікації, проходять навчання за програмами CIPA, ACCA, AICPA, IPFM, інші та приймають активну участь у професійних і соціальних проектах та програмах міжнародних організацій, що спрямовані на підвищення соціально економічного розвитку нашої країни.

Спектр послуг, що надає Компанія, орієнтований на комплексне вирішення питань і ситуацій, що виникають у наших клієнтів та партнерів, які насамперед пов’язані з організацією і веденням їх господарської діяльності. 

Цінова політика компанії, щодо проведення аудиту або ведення бухгалтерського обліку, підготовки фінансової та податкової звітності, надання консультацій, а також ряду інших послуг формується, в залежності від виду, масштабу і складності виконуваних процедур, а також витрат часу, необхідних для виконання послуг. 

Досвід, практичні знання та детальне розуміння особливостей діяльності наших клієнтів дає нам можливість розробляти унікальні і максимально ефективні рішення. У своїй діяльності, наша компанія керується не тільки вимогами і правилами, встановленими чинним законодавством України, а також положеннями Кодексу етики професійних бухгалтерів і аудиторів, Міжнародних стандартів аудиту, Міжнародних стандартів оцінки, внутрішніх методик і стандартів, що розроблені нашою компанією для забезпечення процесу надання якісних послуг.