CREDO GROUP

Аудит

Аудиторська компанія, що діє відповідно до вимог Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” та згідно з Міжнародними стандартами аудиту, пропонує аудиторські послуги, що передбачають проведення аудиторських перевірок (аудиту), огляду, виконання завдань з надання впевненості та супутніх послуг.

Аудит дозволить Вам уникнути прийняття необачних рішень, знизити фінансові та комерційні ризики і розв’язати уже існуючі управлінські завдання. Зовнішній аудит, який здійснюють незалежні аудиторські компанії, з’ясовує дотримання стандартів бухгалтерського обліку та правил складання звітності за операціями, що здійснює суб’єкт господарювання, визначає стан внутрішнього контролю в умовах діяльності підприємства та його оцінку, дотримання вимог нормативних актів України, повноту виконання економічних завдань, встановлених рішенням управлінського персоналу або загальними зборами власників, тощо.

Що ми пропонуємо

Практичний досвід

професійних експертів та консультантів

Доступність персоналу

та зручні комунікації співробітництва

Оперативне та ефективне реагування

на ситуацію клієнта

Дієві рішення

з використанням сучасних технологій та ефективних практик

Відповідальність

за результат та гарантії якості

Коли потрібен аудит

Обов’язковий аудит

Проводиться у випадках та на підставі вимог норм чинного законодавства, зокрема під обов’язковий аудит підпадають підприємства, склад та характер яких визначений нормами  Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», а також окремими нормами інших нормативно – правових актів.

Ініціативний аудит

Проводиться, зазвичай у таких випадках

Зміна головного бухгалтера

у тому числі в умовах конфлікту з керівниками компанії – така ситуація вимагає адекватної та своєчасної оцінки стану обліку в даний момент часу

Зміна власників або керівного складу

загальний аналіз показників фінансово-господарської діяльності, об'єктивна оцінка ефективності роботи колишніх керівників, визначення економічних ризиків

За рішенням власників або керівного персоналу

з метою виконання функцій контролю, за власною ініціативою управлінського персоналу, власників у тому числі, за пропозицією одного з власників (засновників), що володіє часткою у статутному капіталі більше 10%

На вимогу інвестора

при виході або при входженні в бізнес, при купівлі-продажу частки корпоративних прав або всього бізнесу

Перед перевіркою податкових (фіскальних) органів або до подання звітності

дозволяє своєчасно внести відповідні зміни в облік і звітність, а також це можливість запобігти штрафних санкцій

Інші випадки

які вимагають незалежної експертної думки та професійного судження, для прийняття не упереджених та правильних рішень

Що ми робимо

Аудит системи внутрішнього контролю

Що отримує клієнт за результатами аудиту

Щоб замовити послуги аудиту за індивідуальними умовами ви можете надіслати нам запит або оформити заявку прямо на сайті, і ми обов’язково з вами зв’яжемось

error: Content is protected !!

Замовити цю послугу

Ми зателефонуємо вам найближчим часом