CREDO GROUP

Аудит фінансової звітності складеної за П(С)БО

Аудит фінансової звітності може бути обов’язковим та ініціативним.

Обов’язковий аудит (необхідна перевірка) – передбачає перевірку бухгалтерської (фінансової) звітності підприємця чи організації, на предмет повноти та правильності ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

Основна мета обов’язкового аудиту – це встановити достовірність, відповідність та повноту обліку, звітності чинним вимогам, встановленим законодавством.

Основні складові, які включає аудит фінансової звітності:

 • Аналіз первинних бухгалтерських та фінансових документів і операцій, здійснених на їх підставі.
 • Перевірка правильності відображення зазначених операцій у бухгалтерському обліку та відображення у звітності.
 • Фінансовий аналіз, а також розрахунок показників характеризує фінансовий стан підприємства, вартість його чистих активів.
 • Аналіз іншої фінансової інформації про діяльність підприємства.
 • Вираження думки про достовірності бухгалтерської (фінансової) звітності.
 • Розробка рекомендацій щодо можливих шляхів виправлення виявлених помилок у сфері бухгалтерського та податкового обліку.
 • Консультаційна підтримка з питань ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.

Вартість аудиторських послуг

Вартість аудиту розраховується виходячи з фінансових показників діяльності підприємства: виручки, чисельності співробітників, структури активів і зобов’язань, обсягу документообігу, характеру здійснюваних операцій. Для визначення вартості необхідно зв’язатися з офісом нашої компанії і запросити анкету. За результатами її надання, нами буде проведена оцінка обсягу робіт. Як наслідок, Вам буде надано цінову пропозицію з опис термінів перевірки, складу робочої групи та вартості перевірки.

Проведення аудиту фінансової звітності допоможе вирішити:

 • на підставі отриманих результатів аналізу системи бюджетування визначити її сильні і слабкі сторони. Оптимізувати діючу в організації систему внутрішнього контролю;
 • провести аналіз зміни виручки і прибутку за обсягом продажів. Побачити позитивні і негативні фактори, які впливають на виручку і прибуток організації;
 • проаналізувати витрати обігу;
 • детально проаналізувати цінову політику організації. Визначити її недоліки, розробити рекомендації щодо оптимізації;
 • оцінити ефективність системи податкового планування. розробити рекомендації щодо її оптимізації;
 • отримати інформацію про ефективність використання оборотних активів (оборотності товарних запасів і дебіторської заборгованості, причини зниження їх ефективності);
 • проаналізувати ефективність використання позикових ресурсів.

За фактом проведення аудиту фінансової звітності ми надамо:

інформацію, що містить докладний опис всіх виявлених при проведенні аудиту порушень і спотворень, а також рекомендації щодо їх усунення;

офіційне аудиторський висновок відповідно до вимог чинного законодавства України та Міжнародних стандартів аудиту.

Отримати додаткову інформацію про послуги, а також отримати консультації, узгодити вартість аудиторських послуг – з усіма цими питаннями, Вам допоможуть наші фахівці.

Щоб замовити послуги за індивідуальними умовами ви можете надіслати нам запит або оформити заявку прямо на сайті, і ми обов’язково з вами зв’яжемось

error: Content is protected !!

Замовити цю послугу

Ми зателефонуємо вам найближчим часом