Credo Consulting Group

Аудит фінансової звітності складеної за П(С)БО

Аудит фінансової звітності може бути обов’язковим та ініціативним.

Обов’язковий аудит (необхідна перевірка) – передбачає перевірку бухгалтерської (фінансової) звітності підприємця чи організації, на предмет повноти та правильності ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

Основна мета обов’язкового аудиту – це встановити достовірність, відповідність та повноту обліку, звітності чинним вимогам, встановленим законодавством.

Основні етапи, які включає аудит фінансової звітності:

Аналіз первинних бухгалтерських та фінансових документів і операцій, здійснених на їх підставі.

Перевірка правильності відображення зазначених операцій у бухгалтерському обліку та відображення у звітності.

Фінансовий аналіз, а також розрахунок показників характеризує фінансовий стан підприємства, вартість його чистих активів.

Аналіз іншої фінансової інформації про діяльність підприємства.

Вираження думки про достовірності бухгалтерської (фінансової) звітності.

Розробка рекомендацій щодо можливих шляхів виправлення виявлених помилок у сфері бухгалтерського та податкового обліку.

Консультаційна підтримка з питань ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.

Вартість аудиторських послуг

Вартість аудиту розраховується виходячи з фінансових показників діяльності підприємства: виручки, чисельності співробітників, структури активів і зобов’язань, обсягу документообігу, характеру здійснюваних операцій. Для визначення вартості необхідно зв’язатися з офісом нашої компанії і запросити анкету. За результатами її надання, нами буде проведена оцінка обсягу робіт. Як наслідок, Вам буде надано цінову пропозицію з опис термінів перевірки, складу робочої групи та вартості перевірки.

Проведення аудиту фінансової звітності допоможе вирішити:

– на підставі отриманих результатів аналізу системи бюджетування визначити її сильні і слабкі сторони. Оптимізувати діючу в організації систему внутрішнього контролю;

– провести аналіз зміни виручки і прибутку за обсягом продажів. Побачити позитивні і негативні фактори, які впливають на виручку і прибуток організації;

– проаналізувати витрати обігу;

– детально проаналізувати цінову політику організації. Визначити її недоліки, розробити рекомендації щодо оптимізації;

– оцінити ефективність системи податкового планування. розробити рекомендації щодо її оптимізації;

– отримати інформацію про ефективність використання оборотних активів (оборотності товарних запасів і дебіторської заборгованості, причини зниження їх ефективності);

– проаналізувати ефективність використання позикових ресурсів.

За фактом проведення аудиту фінансової звітності ми надамо:

інформацію, що містить докладний опис всіх виявлених при проведенні аудиту порушень і спотворень, а також рекомендації щодо їх усунення;

офіційне аудиторський висновок відповідно до вимог чинного законодавства України та Міжнародних стандартів аудиту.

Отримати додаткову інформацію про послуги, а також отримати консультації, узгодити вартість аудиторських послуг – з усіма цими питаннями, Вам допоможуть наші фахівці.

Щоб замовити послуги за індивідуальними умовами ви можете надіслати нам запит або оформити заявку прямо на сайті, і ми обов’язково з вами зв’яжемось

Замовити цю послугу

Ми зателефонуємо вам найближчим часом