CREDO GROUP

Комплексний аудит обліку та звітності

Аудиторська перевірка – це незалежна комплексна перевірка, що здійснюється з метою всебічного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, в розрізі всіх ділянок бухгалтерського і податкового обліку, а також фінансової та податкової звітності, елементів управлінського обліку та звітності, аналізу системи внутрішнього контролю та оцінки усіляких ризиків здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства в минулому, сьогоденні і майбутньому.

Послуги аудиторських компаній дозволяють зробити незалежну оцінку діяльності компанії і привести всю фінансово-господарську документацію відповідно до нормативно-правових актів. Аудиторські послуги дозволяють своєчасно виявити і виправити помилки в бухгалтерській та податковій звітності, тим самим уникнувши штрафних санкцій від контролюючих органів.

Комплексна аудиторська перевірка включає:

 • оцінку системи бухгалтерського обліку організації;
 • аналіз стану податкового обліку в організації;
 • оцінку ступеня правильності та точності розрахунку обчислення сум податків, що підлягають сплаті до бюджету;
 • виконання комплексних ревізій майна і зобов’язань;
 • аналіз стану дебіторської та кредиторської заборгованості;
 • аналіз ефективності використання фінансових і матеріальних засобів;
 • юридичну та економічну експертизу договорів, що регулюють цивільно-правові відносини;
 • перевірку системи внутрішнього контролю (ступінь надійності);
 • виявлення ризикованих господарських операцій, здатних спричинити за собою негативні наслідки.

Підстави для проведення повноцінної незалежної аудиторської перевірки:

 • зміна головного бухгалтера (у тому числі в умовах конфлікту з керівниками компанії). Така ситуація вимагає адекватної та своєчасної оцінки стану обліку в даний момент часу. Також важливо якомога точніше визначити обсяг робіт по виправленню виявлених порушень і помилок;
 • зміна власників або керівного складу. В даному випадку в організації ретельної аудиторської перевірки зацікавлені, як правило, нові власники бізнесу. Основні цілі – загальний аналіз показників фінансово-господарської діяльності, об’єктивна оцінка ефективності роботи колишніх керівників, визначення економічних ризиків;
 • на вимогу інвестора, при входженні в бізнес, при купівлі-продажу частини або всього бізнесу;
 • перед перевіркою податкових (фіскальних) органів або до здачі звітності, що дозволяє своєчасно внести відповідні зміни в облік і звітність, а також це можливість запобігти штрафних санкцій;
 • при необхідності оцінки ризиків у роботі компанії;
 • при необхідності оптимізації поточної податкового навантаження.

Приведений вище перелік обставин не є вичерпним.

Мета комплексної аудиторської перевірки – комплексний аналіз всіх складових ділянок обліку фінансово-господарської діяльності підприємства з метою надання власнику максимально точної інформації про наявні ризики, фінансовий стан і результати діяльності підприємства.

В результаті виконання завдання з аудиту, Вам надається офіційний аудиторський звіт (висновок) складений відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту та інших вимог чинного законодавства України, а також лист управлінському персоналу з докладним описом проведених процедур, виявлених недоліків (порушень) та рекомендацій щодо їх виправлення.

Отримати додаткову інформацію про послуги, а також отримати консультації, узгодити вартість аудиторських послуг – з усіма цими питаннями, Вам допоможуть наші фахівці.

Щоб замовити послуги за індивідуальними умовами ви можете надіслати нам запит або оформити заявку прямо на сайті, і ми обов’язково з вами зв’яжемось

error: Content is protected !!

Замовити цю послугу

Ми зателефонуємо вам найближчим часом