CREDO GROUP

Податковий аудит

Податковий аудит – перевірка обчислення, декларування і сплати податків. Оцінка правильності застосування податкового законодавства з урахуванням тенденцій правозастосування, ризиків податкових претензій і варіантів їх мінімізації.

Податковий аудит – це комплексна експертиза фінансово-господарської документації підприємства на предмет відповідності організації та ведення податкового обліку підприємства вимогам податкового та бухгалтерського законодавства, достовірності нарахування та сплати податків, оцінка повноти і правильності складання податкової звітності.

Даний вид послуг являє собою комплекс процедур, спрямованих на визначення податкового навантаження підприємства, виявлення податкових ризиків (податкового потенціалу), їх оцінку, а також усунення податкових ризиків (реалізацію податкового потенціалу).

Основна мета проведення податкового аудиту це комплексний аналіз діяльності підприємства і виявлення «проблемних ділянок» в податковому плануванні, а також оцінка податкових ризиків та розробка механізмів щодо їх усунення.

Результати податкового аудиту дозволяють підготувати рекомендації, пов’язані з обчисленням і сплатою податків з точки зору інтересів підприємства. Результати податкового аудиту покликані, не лише виявляти податкові ризики, здатні привести компанію до суттєвих фінансових втрат, але і стати основою для подальшого податкового планування. Проведення податкового аудиту дозволяє бачити об’єктивну картину правильності обчислення податків, а також сприяє оптимізації податкового обліку.

За результатами проведення податкового аудиту, ми надаємо детальний аудиторський висновок (звіт), в якому викладено:

  • опис усіх виявлених помилок і ризиків, з аргументацією на нормативні акти;
  • рекомендації щодо їх мінімізації та/або усунення;
  • рекомендації з модернізації існуючої системи податкового обліку;
  • рекомендації щодо ефективного використання виявлених податкових резервів.

Оптимізація оподаткування – це зниження податкових виплат, що досягається шляхом застосування спеціальних механізмів, що не суперечать законодавству, зокрема: усунення подвійного оподаткування, застосування податкових пільг та спеціальних режимів, реформування облікової політики, усунення системних помилок у податковому обліку.

При проведенні податкового аудиту фахівці нашої компанії перевіряють наявність і правильність заповнення первинних документів, відповідність їх чинному бухгалтерському та податковому законодавству, правильність та повноту їх відображення у податкових регістрах, повноту та правильність сплати податків до відповідних бюджетів. За бажанням підприємства перевірка може проводитися або «суцільним», або вибірковим методом (можлива також перевірка окремих податків «суцільним» методом). Крім цього перевіряється правомірність та обґрунтованість застосування податкових пільг, наявність документів, що підтверджують пільги, їх відповідність чинному законодавству, перевіряється відповідність даних податкових регістрів даними податкових декларацій (правильність розноски даних за відповідними рядками податкових декларацій), повноту і терміни подання податкової звітності в податкові органи.

Паралельно наведеним вище процедурам здійснюється перевірка повноти та правильності відображення податкових зобов’язань в обліку, виявлення відхилень і податкових ризиків (податкового потенціалу), оцінка податкового навантаження і вироблення механізмів і рекомендацій щодо його зниження.

Важливим і заключним етапом податкового аудиту є підведення підсумків перевірки для обговорення та узгодження виявлених у процесі податкового аудиту помилок і порушень, а також обговорення та аргументація рекомендацій щодо їх усунення. Підготовка та надання аудиторського звіту.

Отримати додаткову інформацію про послуги, а також отримати консультації, узгодити вартість аудиторських послуг – з усіма цими питаннями, Вам допоможуть наші фахівці.

Щоб замовити послуги за індивідуальними умовами ви можете надіслати нам запит або оформити заявку прямо на сайті, і ми обов’язково з вами зв’яжемось

error: Content is protected !!

Замовити цю послугу

Ми зателефонуємо вам найближчим часом