CREDO GROUP

Цінні папери та фондовий ринок

Діюче законодавство вимагає від учасників ринку капіталів виконання обов’язкових дій, спрямованих на забезпечення прозорого корпоративного управління діяльністю, звітування та розкриття інформації про свою діяльність. Вирішення цих завдань вимагає час та певні трудові і фінансові ресурси, а також професійний підхід.

Ми спеціалізуємося на супроводі діяльності акціонерних товариств, емітентів облігацій та інших учасників ринку капіталів, з питань корпоративного управління та юридичного супроводження їх діяльності

Скориставшись послугами нашої компанії ви зможете заощадити час, уникнути прийняття необачних рішень, знизити фінансові і комерційні ризики та розв’язати уже існуючі завдання.

Що ми пропонуємо

Емітентам цінних паперів

Загальні збори акціонерів:

- організація та скликання чергових та позачергових загальних зборів акціонерів (очні збори, дистанційні збори, електронні збори);
- підготовка документації для проведення загальних зборів;
- нагляд за реєстрацією акціонерів, проведенням зборів та підбиттям підсумків голосування;
- документальне оформлення рішень прийнятих загальними зборами акціонерів.

Інші послуги для емітентів:

- комплексне юридичне супроводження діяльності емітента;
- консультації з питань корпоративного управління;
- консультації з питань права, обліку та оподаткування;
- оцінка стану корпоративного управління та висловлення думки аудитора (звіт аудитора);
- корпоративні спори, захист інтересів емітента в судах всіх інстанцій;
- представництво інтересів емітента у взаємовідносинах з регулятором ринку цінних паперів, Національним депозитарієм та іншими державними органами і комерційними організаціями.

Створення та проведення змін у акціонерних товариствах:

- реєстрація публічних та приватних акціонерних товариств;
- реструктуризація акціонерних товариств: виділ, поділ, поглинання акціонерного товариства;
- реорганізація (перетворення) акціонерних товариств в інші організаційно-правові форми;
- збільшення або зменшення статутного капіталу акціонерного товариства;
- приведення діяльності та статуту акціонерних товариств у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства", що набрав чинності 01.01.2023р.

Емісія акцій:

- організація та супроводження емісії акцій;
- організація та супроводження додаткової емісії акцій, дроблення акцій, консолідація акцій;
- припинення обігу та скасування емісії акцій;
- супроводження процедури викупу та продажу, анулювання викуплених акцій.

Емісія облігацій:

- організація та супроводження емісії облігацій (процентні облігації, дисконтні облігації, цільові облігації);
- супроводження процедури погашення та скасування емісії облігацій.

Регулярна інформація (звітність) емітентів цінних паперів:

- підготовка та розкриття регулярної річної інформації емітента;
- підготовка та розкриття регулярної квартальної інформації емітента;
- підготовка та розкриття особливої інформації емітента.

Корпоративна звітність:

- підготовка Звіту про корпоративне управління в акціонерному товаристві;
- підготовка Звіту керівництва;
- підготовка Звіту про управління.

Щоб замовити послуги за індивідуальними умовами ви можете надіслати нам запит або оформити заявку прямо на сайті, і ми обов’язково з вами зв’яжемось

error: Content is protected !!

Замовити цю послугу

Ми зателефонуємо вам найближчим часом