CREDO GROUP

Скасовано мораторій на проведення перевірок платників податків. Час готуватись до податкової перевірки!

08 грудня 2023 року набув чинності Закон України від 09.11.2023 №3453-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок» (далі Закон).

Цим Законом, зокрема були  внесені зміни до ПКУ, п. 69.35 прим.2 підрозділ 10 розділу ХХ, згідно з яким було визначено критерії, за якими платники податків включаються до плану-графіку проведення документальних планових перевірок, з урахуванням щомісячних коригувань та передбачено відновлення з 01 грудня 2023 року проведення документальних перевірок платників податків, у тому числі ЄСВ та врегульовані питання проведення перевірок на територіях, де ведуться бойові дії та тимчасово окупованих територіях, умови проведення податкових перевірок, тощо.

Законом встановлено, що з 01 грудня 2023 по 31 грудня 2024 року включно до плану-графіка проведення документальних планових перевірок на 2023 та 2024 роки можуть бути включені виключно:

платники податків, які здійснюють/здійснювали діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції; 

платники податків, які здійснюють/здійснювали діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес); 

платники податків, які надають/надавали фінансові, платіжні послуги;

нерезиденти, які здійснюють/здійснювали в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва, та/або відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва нерезидента, які відповідають хоча б одному з таких критеріїв: рівень зростання податку на прибуток на 50 і більше відсотків менший, ніж рівень зростання доходів платника податків; декларування нарахованої заробітної плати за відсутності декларування об’єкта оподаткування податком на прибуток або декларування доходу, звільненого від оподаткування відповідно до міжнародного договору України. 

інші платники податків, які на основі показників, сформованих за підсумками 2021 календарного року, відповідають хоча б одному з таких критеріїв: рівень сплати податку на прибуток на 50 і більше відсотків менший, ніж рівень сплати податку у відповідній галузі (цей критерій не поширюється на платників єдиного податку);  рівень сплати податку на додану вартість на 50 і більше відсотків менший, ніж рівень сплати податку у відповідній галузі (цей критерій не поширюється на платників податків, у яких операції з вивезення товарів за межі митної території України становлять 25 і більше відсотків загального обсягу постачання та одночасно рівень сплати податку на прибуток становить не менше 50 відсотків рівня сплати податку на прибуток у відповідній галузі); дебіторська заборгованість перевищує кредиторську заборгованість більше ніж у два рази; загальна сума витрат, відображених у податковій декларації про майновий стан і доходи, становить 75 або більше відсотків суми загального річного доходу, задекларованого у такій декларації, за умови що сума загального річного доходу, отриманого від провадження підприємницької діяльності, становить 10 мільйонів гривень і більше; нарахування та/або виплата податковим агентом – юридичною особою доходів у вигляді заробітної плати в розмірі менше середньої заробітної плати у відповідній галузі у відповідному регіоні (за основним місцем обліку в територіальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику). Передбачені у цьому пункті рівні сплати відповідного податку по галузях та показники середньої заробітної плати у відповідній галузі за регіонами, сформовані на основі показників за підсумками 2021 календарного року, публікуються на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, протягом 10 календарних днів з дня набрання чинності Законом.

Водночас зазначимо, що з 1 грудня 2023р. тимчасово, діє мораторій на проведення документальних перевірок: 

платників єдиного податку І та ІІ груп  – до 1 грудня 2024 року;

платників податків, податкова адреса яких станом на дату початку тимчасової окупації є тимчасово окуповані РФ території та/або податкова адреса яких станом на дату початку бойових дій є територія, на якій ведуться активні бойові дії та/або платників податків, податкова адреса яких станом на дату початку можливих бойових дій є  територія можливих бойових дій.

Крім того, також з 01 грудня 2023р. тимчасово, діє мораторій на проведення фактичних перевірок за місцезнаходженням об’єктів оподаткування чи об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням, які: станом на дату початку тимчасової окупації були розташовані на тимчасово окупованих РФ територіях; станом на дату початку активних бойових дій  були розташовані на територіях, на яких ведуться активні бойові дії, – до дати завершення бойових дій на відповідних територіях; станом на дату початку можливих бойових дій були розташовані на територіях можливих бойових дій (крім перевірок платників податків, які здійснюють діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції, організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес), купівлі/продажу іноземної валюти, суб’єктів, які провадять господарську діяльність без державної реєстрації як суб’єкта господарювання).

Отже, з наведеного вище вбачається, що до план-графіку перевірок, може потрапити майже будь-який суб’єкт господарювання, окрім тих щодо яких прямо встановлений мораторій. Таким чином, суб’єктам господарювання, слід бути уважними та регулярно перевіряти наявність свого підприємства у план-графіку перевірок, що складається та коригується податковими органами щомісячно. А крім цього, не зважаючи на складні часи, підприємствам та іншим суб’єктам господарювання, саме час починати готуватись до перевірки податкових органів.

У разі виникнення будь-яких ускладнень або необхідності, просимо звертатись до нашої компанії, у зручний для Вас спосіб.

Ми залюбки наддамо допомогу з будь-яких питань обліку, оподаткування та звітності, наддамо обґрунтовані консультації щодо правових шляхів уникнення негативних наслідків та оптимізації податкових ризиків, а також вирішення інших правових ситуацій.

У разі, якщо ваше підприємство потрапило до графіку перевірок складеного податковими органами, за для досягнення основної мети, ми пропонуємо проведення комплексної аудиторської перевірки бухгалтерського та податкового обліку і звітності аудиторами нашої компанії та підготовку вашого підприємства до проходження перевірки контролюючих органів. У разі потреби, ми будемо оскаржувати рішення контролюючих органів в адміністративному та судовому порядку.

error: Content is protected !!