CREDO GROUP

Яким чином платнику ПДВ заповнити таблиці даних про товари та послуги платника ПДВ, у разі зупинки реєстрації ПН/РК

Правила блокування і розблокування податкових накладних та розрахунків коригування до них (далі ПН/РК) періодично змінюються і їх треба постійно переглядати та вміти застосовувати. Проблема блокування реєстрації ПН та РК до них в ЄРПН набула особливої актуальності завдяки внесенню останніх змін до порядку блокування ПН/РК, що почали діяти з 14 жовтня 2022р. Ці зміни спричинило майже тотальне блокування ПН/РК платників податку та викликало обурення бухгалтерської спільноти.

Для розблокування, платник податків зобов’язаний подати у встановленому законодавством порядку таблицю даних про товари послуги, тощо. Тож далі ми наведемо основні вимоги до заповнення таблиць даних платника ПДВ.

Так, відповідно до п. 2 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року № 1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» (далі – Порядок) таблиця даних платника податку – зведена інформація, що подається платником податку до контролюючого органу, щодо кодів видів економічної діяльності платника податку згідно з Класифікатором видів економічної діяльності, кодів товарів згідно з УКТЗЕД та/або кодів послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, що постачаються та/або придбаваються (отримуються) платником податку, ввозяться на митну територію України.

Згідно з п. 13 Порядку у таблиці даних платника податку (далі – Таблиця) зазначаються:

  • види економічної діяльності відповідно до КВЕД ДК 009:2010;
  • коди товарів згідно з УКТЗЕД, що постачаються та/або придбаваються (отримуються) платником податку, ввозяться на митну територію України;
  • коди послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010 (далі – ДКПП), що постачаються та/або придбаваються (отримуються) платником податку, ввозяться на митну територію України.

Одночасне заповнення граф щодо придбання (отримання) і постачання/надання товарів/послуг в одному рядку Таблиці не допускається.

Коди послуг згідно з ДКПП у Таблиці мають містити від 5 (наприклад: 02.40) до 14 символів.

Після подання Таблиці, надалі при складанні податкових накладних/розрахунків коригувань, коди товарів згідно з УКТ ЗЕД або коди послуг згідно з ДКПП мають вказуватися на рівні тих знаків (цифр), які зазначені в поданій Таблиці. Якщо в Таблиці коди будуть вказані на рівні 4 перших цифр, а в податковій накладній/розрахунку коригування – на рівні 12 цифр, то реєстрація такої податкової накладної/розрахунку коригування може бути зупинена, навіть у разі не повного зазначення коду.

У разі зупинки реєстрації податкової накладної виписаної за фактом отримання попередньої оплати за товари (роботи, послуги), постачання яких ще не відбулося, платник податку має право навести у Таблиці інформацію щодо товарів (робіт, послуг) відносно яких вона отримана.

Згідно з п. 14 Порядку Таблиця подається з поясненням, в якому зазначається вид діяльності, з посиланням на податкову та іншу звітність платника податку.

В той же час, звертаємо увагу платників податку, що за новою редакцією п. 19 Порядку №1165 комісії ДПС зможуть приймати рішення про неврахування таблиці даних платника податку, що врахована в автоматичному режимі, у разі коли:

  • щодо платника податку прийнято рішення про відповідність критеріям ризиковості платника податку (додаток 4), визначених у пунктах 1-5 додатка 1; 
  • до контролюючого органу надійшла податкова інформація щодо невідповідності інформації, зазначеної в таблиці даних платника податку, видам економічної діяльності відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності, кодам товарів згідно з УКТЗЕД та/або кодам послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, що постачаються та/або придбаваються (отримуються) платником податку, ввозяться на митну територію України, яка свідчить про надання платником податку недостовірної інформації в таблиці даних платника податку.