CREDO GROUP

Зміни до правил розрахунку середнього заробітку для оплати лікарняних

Постановою Кабінету міністрів України від 02.12.2022 р. № 1350 було внесено зміни до постанови Кабміну від 26.09.2001 р. № 1266 «Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням».

В наслідок внесення таких змін, було відкоригувано загальне правило, за яким розраховується середня заробітна плата для оплати лікарняних. Алгоритм розрахунку передбачає, що середньоденна заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на яку нарахований ЄСВ та/або страхові внески на відповідні види загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі – страхові внески), на кількість календарних днів зайнятості (відповідно до видів страхування – період перебування у трудових відносинах, виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами, проходження служби, провадження підприємницької або іншої діяльності, пов’язаної з отриманням доходу безпосередньо від такої діяльності) у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин, – тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження заробітної плати, призупинення дії трудового договору у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України.

Крім того, були уточнені правила оплати тимчасової непрацездатності працівників, які працюють за сумісництвом. Відтепер, страхові виплати та оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця здійснюються на підставі виданого в установленому порядку листка непрацездатності. У випадку, коли листок непрацездатності видано у формі документа на папері, лікарняні призначають на підставі його копії, засвідченої підписом керівника і скріпленої печаткою (у разі наявності) за основним місцем роботи. Однак у будь-якому із зазначених випадків суміснику слід надати довідку про середню заробітну плату за основним місцем роботи.

Також були внесені окремі зміни стосовно оплати листків непрацездатності працівників та гіг-спеціалістам резидентів Дія Сіті, то відтепер, сума допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною або хворим членом сім’ї), допомоги по вагітності та пологах в розрахунку на місяць, що виплачується працівникам та гіг-спеціалістам резидентів Дія Сіті, не повинна перевищувати розміру заробітної плати (доходу) таких осіб, з якого фактично сплачено страхові внески (ЄСВ). При цьому обчислюється середньоденна сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, яка є працівником або гіг-спеціалістом резидента Дія Сіті, з якої фактично сплачено страхові внески, у такому ж порядку, як і для інших застрахованих осіб.

На додачу зазначимо, що внаслідок набрання чинності 1 січня 2023 року Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 21.09.2022 р. № 2620-IX, Фонд соціального страхування припинить своє існування, а його функції перейдуть до Пенсійного фонду України.

Аби погасити заборгованість за лікарняними і допомогою у зв’язку з вагітністю та пологами, яка утворилась у Фонді соцстрахування, Кабінетом міністрів України була прийнята постанова “Про деякі питання забезпечення здійснення страхових виплат та соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням” від 29.11.2022р. за  № 1323, яка дозволить упродовж грудня 2022 року спрямувати на дані виплати додаткові грошові кошти, що в свою чергу має повністю вирішити проблему наявної заборгованості до кінця 2022 року.

error: Content is protected !!